Achegas

Debuxos-Física-Química

Documentos


Río Limia/Lima: características xerais

Exposicións


Motores a reacción

Documentos


Río Belelle: información xeral

Exposicións


A comercialización e a industria relacionada co mar

Debuxos-Física-Química


Muíño de marea

Documentos


Río Xallas: información xeral

Exposicións


Recursos mariños varios: medicina, saúde, lecer...)

Debuxos-Física-Química


Muíño hidráulico


Río Anllóns: información xeral

Exposicións


Agresións ao medio mariño

Debuxos-Física-Química


Muíño de eixo vertical

Documentos


Río Lérez: descrición xeral

Exposicións

Debuxos-Física-Química


Muíños hidráulicos galegos


Río Mero: descrición xeral

Exposicións


Espazos protexidos costeiros

Documentos


Principais fervenzas da provincia de Ourense

Debuxos-Física-Química


Muíños hidráulicos de roda vertical


< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >