Aviso Legal

A titular deste sitio é Adela Leiro, con NIF: 35423273F.

Enderezo:
Adela Leiro
Os Olmos, 21
36630 Cambados

Teléfono: 986 506 215
Email: Para contactar por email faga click
aquí

Contido do sitio web:
A información incluida no sitio web segue os requerimentos pedidos pola Lei, pero de ningún xeito iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido, no seu caso, ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados. A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo Adela Leiro, en ningún caso, responsable dos errosou omisións que puidesen existir, así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse da msma.

Enlaces:
Adela Leiro non asume ningunha responsabilidade sobre os enlaces de cara outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, puidesen incluirse no mesmo, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rixan os mesmos.