Achegas - Debuxos-Física-Química

enerxía undimotriz (Ondas 1000)

Proxecto ondas 1000 (Arteixo)As ondas empuxan unha estructura ancorada ao fondo e conectada na superficie a unha rodas dentadas que actúan, unha cando sube a estructura e outra cando baixa. O movemento de xiro das rodas multiplícase para mover o xerador eléctrico. O proxecto compleméntase cun sistema de bombas construídas con tubos elásticos e válvulas, que ao ser estirados e diminuir o seu volume fan subir a auga ata un depósito desde o que se pode deixar caer para mover un xerador.
  Referencia 1051
 

Color:

Elige una talla:
¡Selecciona una talla!
Vídeos de este producto:   

También te puede interesar: