Achegas

Exposicións


Como podemos preservar a vida no mar

Documentos


Principais fervenzas da provincia de Pontevedra

Debuxos-Física-Química


Muíño de vento de eixo horizontal


Proxecto ondas 1000 (Arteixo)

Exposicións


Presentación: A auga é vida. Propiedades da auga

Documentos


Principais fervenzas da Coruña


Sólido, líquido ou gas

Documentos


Principais fervenzas de Lugo

Debuxos-Física-Química


Muíños hidráulico

Debuxos-Física-Química


Enerxía undimotriz

Exposicións


Distribución da auga

Documentos


Cambados e o seu mar

Debuxos-Física-Química


Enerxía undimotriz

Exposicións

Documentos


Recuperación do litoral do Grove

Documentos


Estudando as algas mariñas

Exposicións

Debuxos-Física-Química


Panel solar fotovoltaico

Documentos


Londras en Cambados

Exposicións


< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >