Achegas

Exposicións

Debuxos-Física-Química


Forno solar


Río Landro: descrición xeral

Exposicións

Debuxos-Física-Química


Fotosíntese

Documentos


Río Ouro: información xeral

Debuxos-Física-Química


Instalación solar fotovoltaica

Documentos


Río Masma: características xerais

Exposicións


Auga que traballa na paisaxe: penedos, pías, cacholas...

Debuxos-Física-Química


Aplicacións do gas natural

Documentos


Río Eo: características xerais

Debuxos-Física-Química


Máquina de vapor

Documentos


Río Navia: características xerais

Debuxos-Física-Química


Central mareomotriz

Exposicións

Documentos


Río Támega: datos xerais

Debuxos-Física-Química


Central mareomotriz

Exposicións


O mare é vida: presentación


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >