Achegas

Exposicións

Debuxos-varios


Algúns nomes de peixes en galego

Debuxos-Física-Química


Alternados eléctrico

Documentos


Guía visual para o estudo das aves

Exposicións


Freixos, pradairo, arce de Montpellier, lidueiro, lamaguieiro

Documentos


Guía visual para o estudo dos mamíferos

Debuxos-Física-Química


Elementos dun batán


Evolución dun abecedario

Exposicións


Capudre, cerdeira, lidoiro, acereira, abruñeiro, estripo, pereira brava, ameixei...

Documentos


Guía visual para o estudo dos peixes

Debuxos-Física-Química


Obtención de gas da biomasa

Debuxos-varios


Os números e o abecedario


Érvedo, escornacabras, sabugueiro, sanguiño

Documentos


Pequena guía visual para estudar os anélidos

Debuxos-Física-Química


Ciclo do carbono na natureza

Exposicións


Acivro, nogueira, ailanto, loureiro

Debuxos-varios


Os números en evolución

Documentos


Pequena guía visual para estudar os artrópodos

Debuxos-Física-Química

Exposicións


Mimosa, acacia, robinia, eucalipto


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >